BINGE 470    BINGE 600 BINGE 900 BINGE 1000BINGE 1400BINGE 1800

  BINGE 2600

BINGE 3900
Standard SortimentMellom gaflenes utsider C

Art Nr

 

Modell

 

Volum     

liter    

Lengde

mm

Bredde

mm

Høyde

mm

Vokt

kg

Helt åpen i bunn

 mm

Maksimal gaffelavstand

 mm

0470BINGE 470470            1200800650145>10801250 
0610BINGE 600600            1526800650170>10801250
0900BINGE 900900            15261000760205>13001400
1000BINGE 10001000            12008001200210>10801600
1410BINGE 14001400            15168001335255>10801600
1800BINGE 18001800            151610201335295>13001800
2600BINGE 26002600            151613701500360>15202000
3900BINGE 39003900151615002070430>15202000

Maksimal Last       Maksimale gaffelmål
2000 kg               A 150 mm  B 50 mm      

Spesialsortiment  Mellan gaflenes utsider C

Art Nr

 

Modell

 

Volum

liter

Lengde

mm

Bredde

mm

Høyde

mm

Vokt

kg

Helt åpen i bunn

 mm

Maksimal gaffelavstand

mm

 

0479BINGE 470 - For hjul - Gaffeltube lengde 900mm4701200800650145>10801250 
0600

BINGE 600 - Ikke for hjul

6001526800650170>10801250
0612BINGE 600 - Med løfteører6001526800650170>10801250
0614BINGE 600 - Uttak for gafler på langsiden6001526800650170>10801250
0902BINGE 900 - Med løfteører90015261000760190>13001400
0904BINGE 900 - Uttak for gafler på langsiden90015261000760190>13001400
1005BINGE 1000 - Tett duk i bunn for væske, 35 liter100012008001200200>12801600
1010BINGE 1000 - For hjul - Gaffeltube lengde 900mm100012008001200200>10801600
1400BINGE 1400 - Ikke for hjul140015168001335245>10801600
1414BINGE 1400 - Uttak for gafler på langsiden140015168001335245>10801600
1415BINGE 1400 - Tett duk i bunn for væske, 40 litres140015168001335245>12801600
1804BINGE 1800 - Uttak for gafler på langsiden1800151610201335285>13001800
1805BINGE 1800 - Tett duk i bunn for væske, 40 litres1800151610201335285>15001800
2605BINGE 2600 - Tett duk i bunn for væske, 50 litres2600151611501500370>17202000

Håndtering av container med gaffeltruck fra begge sider

Beregnet for hjul / Ikke for hjul

 

Grønn markering = Standard assortment

Blå markering = Spesialsortiment, levers kun på etterspørsel

Begge korte: Kan håndteres med gaffeltruck fra containerens begge korsider.

En kort: Kan håndterese med gaffeltruck fra kun en kortside

Hjul: Beregnet for hjul

Ikke hjul: Ikke beregnet for hjul

Begge korte

En

kort

Hjul

Ikke

hjul

Art nr

Beskrivelse

X

X

0470

BINGE 470  (Ikke for hjul)

X

X

0479

BINGE 470 For hjul, gaffel tube lengde 900mm

X

X

0600

BINGE 600 (Ikke for hjul)

X

X

0610

BINGE 600

X

X

0612

BINGE 600 med løfteører

X

X

0614

BINGE 600 Uttak for gafler på langsiden

X

X

0900

BINGE 900

X

X

0902

BINGE 900 med løfteører

X

X

0904

BINGE 900 Uttak for gafler på langsiden

X

X

1000

BINGE 1000 (Ikke for hjul)

1005

BINGE 1000 Tett duk i bunn for væske, 25 litres

X

X

1010

BINGE 1000 For hjul, gaffel tube lengde 900mm

X

X

1400

BINGE 1400 (Ikke for hjul)

X

X

1410

BINGE 1400

X

X

1414

BINGE 1400 Uttak for gafler på langsiden

X

X

1415

BINGE 1400 Tett duk i bunn for væske, 30 litres

X

X

1800

BINGE 1800

X

X

1804

BINGE 1800 Uttak for gafler på langsiden

X

X

1805

BINGE 1800 Tett duk i bunn for væske, 40 litres

X

X

2600

BINGE 2600

X

X

2605

BINGE 2600 Tett duk i bunn for væske, 50 litres

Patent

PCT/SE93/00703   PCT/SE/97/00841