Valg av containermodell

Truckens maksimale gaffelspredning (C) og type avfall avgjør hvilken modell som er den best egnede. Maksimal gaffelbredde (A) og høyde (B) er 150 x 50 mm. Kontakt oss om truckens gafler er større.

 

Det er viktig å være sikker på at gaffeltrucken har:

-Tilstrekkelig maksimal gaffelavstand for den valgte containermodell

-Ikke har større maksimal gaffelavstand enn den valgte modell

Dersom avfallet i en container består av en enhet, kreves det at bunnlukene kan åpnes like mye som invendig bredde. Dette anbefales i de fleste til feller. Det kreves da at gaffelspredning (C) er mer en den verdi som er oppgitt i kolonnen under: Helt åpen bunn.

 

Om avfallet i en container består av mindre biter, er det et behovfor å åpne bunnluken ca. 80 % av containerens innvendige bredde. Dette innebærer at det er 80 % av den verdi som angis i kolonnen under: Helt åpen bunn.

 

Om avfallet i en container består av granulat el.l., behøver bunnlukene kun åpnes ca. 60 % av containerens innvendige bredde. Dette innebærer at det er 60 % av den verdi som angis i kolonnen: Helt åpen bunn.