BINGE Container - Kontenery przeznaczone s? dla podno?ników wyposa?onych w regulowany rozstaw wide?

Łatwa obsługa

Kontener opróżniany jest przez zmianę rozstawu wideł. Funkcja dostępna jest po obydwóch stronach kontenera (za wyjątkiem BINGE 600 i BINGE 1400).

Środowisko I ekonomia

Kontenery BINGE posiadają prawie dwa razy większą pojemność w stosunku do tradycyjnych kontenerów o tej samej powierzchni. Dodatkowo Kontenery BINGE opróżniane są szybciej niż pozostałe kontenery.

Bezpieczeństwo

Kierowca nie musi wychodzić z wózka widłowego, aby otworzyć kontener. Minimalizowane jest w ten sposób ryzyko wypadkowe.

 

Wysoka jakość

Kontener jest w całości spawany. Krótsze boki klapy dolnej wykonane są z blachy metalowej o grubości 6 mm, pozostałe części konstrukcji są z blachy metalowej o grubości 3mm. Pokrycie farbą proszkową zapewnia odporność na zarysowania i korozję.