Wybór modelu

Maksymalna szerokość rozstawu wideł (C) oraz rodzaj odpadów decydują o wyborze możliwie największego rodzaju kontenera. Maksymalna szerokość wideł (A) oraz wysokość (B) to 150 x 50 mm. Prosimy o kontakt, jeżeli widły w Państwa podnośniku są większe.

 

Przed zakupem prosimy o upewnienie się, czy:

- podnośnik posiada wystarczający rozstaw wideł dla wybranego kontenera

- podnośnik nie posiada szerszego rozstawu wideł niż maksymalna dozwolona odległość dla wybranego modelu kontenera.

 

Gdy kontener jest wypełniony w całości przez odpady dużych rozmiarów, podstawa kontenera musi zostać w pełni otwarta na szerokość równą wewnętrznej szerokości kontenera. Jest to zalecane w większości wypadków. W takiej sytuacji Państwa podnośnik musi spełniać wymóg rozstawu wideł opisany w kolumnie (C) „Szerokość otwarcia podstawy mm", która znajduje się na naszej stronie z ofertą produktową.

 

Jeśli kontener jest przeznaczony na niewielkie odpady, podstawa kontenera musi zostać rozsunięta tylko na 80% wewnętrznej szerokości kontenera. W takim sytuacji Państwa podnośnik musi spełniać 80% wymaganego rozstawu wideł opisanego w kolumnie (C) „Szerokość otwarcia podstawy mm", która znajduje się na naszej stronie z ofertą produktową.

Jeśli kontener przeznaczony jest na odpady sypkie, podstawa kontenera musi zostać rozsunięta tylko na 60% wewnętrznej szerokości kontenera. W takim przypadku Państwa podnośnik musi spełniać 60% wymaganego rozstawu wideł opisanego w kolumnie (C) „Szerokość otwarcia podstawy mm", która znajduje się na naszej stronie z ofertą produktową.