top of page
BINGE bottentömmande container för truck med gaffelspridning.

Effektivisera din hantering av industriavfall

BINGE bottentömmande container för truck med gaffelspridning.

Tidsbesparande, väl beprövad och byggd för industriell användning.
Ett antal av Europas industriföretag använder BINGE för sin avfallshantering sedan många år.

Tömmer containern smidigt genom spridning av truckens gafflar.

Bottenöppnad container

  • Töm snabbare! Töm enkelt genom spridning av truckens gafflar.

  • Öka personalsäkerheten! All hantering av BINGE görs smidigt inifrån trucken.

  • Rationalisera hanteringen! Behov av färre tömningar ger tidsbesparing.

  • Öka kapaciteten! Rymmer nästan dubbelt så mycket som en tippcontainer på samma golvyta.

Välj modell efter ditt kapacitetsbehov

Upplever du traditionell hantering ineffektiv finns det goda skäl att förnya till bottentömmande lösning. Det breda modellprogrammet täcker de flesta behov av volymkapacitet.

 

  • Åtta standardmodeller med volymkapacitet från 470 till 3 900 liter.

  • Tillbehörsprogram för att anpassa containern till avfallshanteringen i din verksamhet.

  • 12 olika tillbehörskulörer för att enkelt kunna källsortera enligt Avfall Sveriges rekommendationer.

BINGE container dubblar nästan volymkapaciteten jämfört med en tippcontainer på samma golvyta.
bottom of page